Ammattitaitomme / mitä teemme

  • Asennustyöt
  • Erikoisjärjestelmät
  • Kulunvalvonta
  •  Turvallisuusjärjestelmät
    • kuten palo, varkaus , videovalvonta
  • sähkötöiden huolto- ja kunnossapitosopimukset
    • niin lyhyet kuin pidemmätkin sopimukset